Reklam vermek için tıklayın
 
BİRİM FİYAT LİSTESİ

 

ADAPAZARI ELEKTRİKÇİLER ESNAF ODASI FİYAT LİSTESİ

Birim    Mal. + İşçi. İşçilik  
Fiyat No YAPILACAK İŞİN CİNSİ Birim Fiyat Birim Fiyat  
    (TL) (TL)  
  AYDINLATMA SORTİSİ (Ölçü.Ad.)İhzarat %60      
          Peşel PVC boru içerisinde linye hatları en az      
  2,5 mm2  sorti   hatları en  az 1,5 mm2  faz ve  nötr      
  iletkenleri  plastik  izolelei  cinsinden  olmak  üzere      
  buat , klemens,  anahtar, armatür , tespit  takozu,      
  her  nevi  malzeme  temini, işyerine  nakli,  işçilik       
  dahil komple sıva altı aydınlatma  sortisi  yapılması      
  (armatür hariç)  duvar  kalınlıkları  normalden  fazla      
  olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez.      
         
734 - 171 Normal Sorti 52,00 28,00  
734 - 172 Komütatör Sorti 78,00 34,00  
734 - 173  Vavien Sorti 92,00 44,00  
734 - 174 Paralel Sorti 34,00 17,00  
734 - 175 Avize Sorti 72,00 29,00  
734 - 176 Paralel Avize Sorti 40,00 18,00  
734 - 177 Trifaze Sorti 92,00 44,00  
734 - 178 Trifaze Paralel Sorti 44,00 29,00  
         
         
  GÜVENLİK HATTI AYDINLATMA SORTİLERİ      
  Güvenlik hatlı izoleli cinsten olmak üzere:(ölçü:Ad.)      
         
734 - 179 Güvenlik Hatlı Normal Sorti 63,00 29,00  
734 - 180 Güvenlik Hatlı Komütatör Sorti 86,00 35,00  
734 - 181 Güvenlik Hatlı Vavien Sorti 98,00 47,00  
734 - 182 Güvenlik Hatlı Paralel Sorti 40,00 22,00  
734 - 183 Güvenlik Hatlı  Avize Sorti 78,00 33,00  
734 - 184 Güvenlik Hatlı Paralel  Avize Sorti 77,00 22,00  
734 - 185 Güvenlik Hatlı Trifaze Sorti 98,00 47,00  
734 - 186 Güvenlik Hatlı Trifaze Paralel Sorti 46,00 31,00  
         
         
  PRİZ SORTİ (Ölçü:Ad.)İhrazat %60      
       Peşel, PVC boru içerisinde linye ve sorti en az      
  2,5mm2 kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı prizde faz,      
  nötr  ve  güvenlik  iletkenleri  TS   B429'a  göre       
  renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere      
  buat,  klemens,  priz  her  nevi  malzeme  temin, iş       
  yerine nakli ve işçilik komple priz sortisi yapılması.      
         
734 - 187 Priz Sortisi 51,00 26,00  
734 - 188 Güvenlik Hatlı Priz Sortisi 58,00 29,00  
         
  NOT: * ÖZEL AYDINLATMA İLE ARMATÜRLER ÖZEL      
  FİYATA TABİDİR.      
  * HALOJEN FREE KABLOLAR İLE YAPILAN TESİSAT      
  %30 FARKLI DEĞERLENDİRİLECEKTİR.      
         
         
Birim   Mal. + işç. İşçilik   
Fiyat No YAPILACAK İŞİN CİNSİ Birim Fiyat Birim Fiyat  
    (TL) (TL)  
         
  TRANSFORMATÖRLER : (Ölçü:Ad.)İhrazat %60      
  Transformatör temini, yerine montajı, her nevi ufak      
  malzeme ve işçilik dahil.      
         
         
722 - 60 110 - 220 / 4,8 12 V.Amp.e kadar 35,00 17,00  
722 - 61 110 - 220 / 15 V.Amp.e kadar 52,00 17,00  
722 - 62 110 - 220 / 24 V.Amp.e kadar 81,00 19,00  
         
         
  BÜŞONLU SİGORTALAR: (Ölçü:Ad.)İhrazat %60      
  TS-50'ye uygun tablo arkası ve üstüne monte edilebilen      
  sıcaktan  veya  arktan  erimeyecek  ve  yanmayacak      
  porselenden  gövdesi, ayarlı  viskontağı  ve  kapağı  ile      
  komple  buşonlu  sigorta  temini  ve  her  nevi işçilik ve      
  malzeme yerine montajı.      
         
         
724 - 78 25 Amp.e kadar 18,00 10,00  
724 - 79 63 Amp.e kadar 21,00 10,00  
724 - 80 100 Amp.e kadar  28,00 17,00  
         
         
  ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALAR: İhrazat %60      
            Aynı zamanda anahtar vazifesi gören otomatik      
  sigortaları  temini  ve  montajı , her  nevi  malzeme  ve      
  işçilik dahil. (Ölçü:Ad.)      
         
         
724 - 81 16 Amp.e kadar 2,00 8,00  
724 - 82 25 Amp.e kadar 20,00 8,00  
724 - 83 32 Amp.e kadar 23,00 8,00  
724 - 84 40 Amp.e kadar 27,00 10,00  
724 - 85 50 Amp.e kadar 32,00 10,00  
724 - 86  63 Amp.e kadar 42,00 15,00  
724 - 87 80 Amp.e kadar 126,00 21,00  
724 - 88 Bir fazla nötr kesmeli 16 Amp.e kadar 55,00 18,00  
724 - 89 Üç fazlı anahtarlı 16 Amp.e kadar 82,00 18,00  
724 - 90 Üç fazlı anahtarlı 25 Amp.e kadar 92,00 18,00  
724 - 91 Kaçak akım koruma şalterli 30 MA.16-40 Amp.e kadar 150,00 35,00  
724 - 92 Kaçak akım koruma şalterli 300 MA.32-40 Amp.e kadar 170,00 35,00  
724 - 93 Kaçak akım koruma şalterli 3x30-300 MA 63 Amp.e kadar ÖZEL FİYAT ÖZEL FİYAT  
         
         
  TEK FAZLI SAYAÇLAR ( Ölçü:Ad.)      
  Tek fazlı sayaç temini montajı      
         
         
725 - 99 10………………..40 Amp.e kadar Elektronik 85,00 45,00  
725 - 100 20………………..60 Amp.e kadar Elektronik 115,00 45,00  
         
Birim    Mal.+ İşçi İşçilik   
Fiyat No YAPILACAK İŞİN CİNSİ Birim Fiyat Birim Fiyat  
    (TL) (TL)  
         
  ÜÇ FAZLI SAYAÇLAR ( Ölçü:Ad.)      
     Dört telli sayaç kaidesinin , yerine montajı  boyanması      
  dahil  100 A, Hariç  daha  yukarısı  tiplerde  akım trafosu      
  kullanılacktır. Akım trafosu bedeli ayrıca alınır.      
         
         
725 - 101 10………………..30 Amp.e kadar   3x30 250,00 85,00  
725 - 102 30………………..50 Amp.e kadar   3x100 290,00 95,00  
725 - 103 X / 5 Sayaç 300,00 120,00  
         
         
  ANA TALİ TABLO TOPRAKLAMA HATLARI :      
   (İhrazat %60) (Ölçü:Ad.)      
          Peşel veya PVC borulu tesisatta esa kolon hattı ile      
  aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini      
  ve işçilik dahil.      
         
         
726 - 106  4 mm2 Bakır Topr.Hattı 4,50 2,80  
726 - 107  6 mm2 Bakır Topr.Hattı 5,00 2,80  
726 - 108 10 mm2 Bakır Topr.Hattı 7,40 4,50  
726 - 109 16 mm2 Bakır Topr.Hattı 9,80 4,50  
726 - 110 25 mm2 Bakır Topr.Hattı 13,20 4,50  
726 - 111 35 mm2 Bakır Topr.Hattı 16,00 4,50  
726 - 112 50 mm2 Bakır Topr.Hattı 23,00 7,00  
726 - 113 70 mm2 Bakır Topr.Hattı 31,00 7,00  
         
  ANA KOLON ve BESLEME HATLARI : İhrazat % 60      
          Elektrik iç Tesisat Yönetmeliğinde mevcut listelere      
  göre faz ve nötr iletkenleri plastik izoleleri olmak üzere      
  kolon veya besleme hattı tesisi, boru , kroşe , buat , muf      
  dirsek, klemens her nevi malzeme ve işçilik dahil.      
  NYA ( Ölçü . Mt)      
         
727 - 114 2 x 10 mm2       P.26 14,80 7,00  
727 - 115 2 x 6 mm2         P.18 9,80 5,80  
727 - 116 2 x 4 mm2         P.18 8,60 5,80  
727 - 117 2 x 2,5 mm2    P.14 7,40 5,80  
727 - 118 2 x 1,5 mm2    P.14 6,00 4,60  
727 - 119 3 x 2,5 mm2    P.18 8,00 4,60  
727 - 120 3 x 1,5 mm2    P.14 7,00 4,60  
727 - 121 3 x 25 + 16 mm2  P.37 44,00 12,00  
727 - 122 4 x 16 mm2       P.37 31,00 12,00  
727 - 123 4 x 10 mm2       P.37 25,00 9,00  
727 - 124 4 x 6 mm2       P.26 18,50 9,00  
727 - 125 4 x 4 mm2       P.26 13,50 7,50  
727 - 126 4 x 2,5 mm2    P.18 10,50 7,00  
  * HALOJEN FREE KABLOLAR İLE YAPILAN       
  TESİSATLAR %30 FARKLI DEĞERLENDİRELECEKTİR.      
         
Birim    Mal. + İşç. İşçilik  
Fiyat No YAPILACAK İŞİN CİNSİ Birim Fiyat Birim Fiyat  
         
  ANA KOLON ve BESLEME HATLARI : İhrazat %60      
  Ölçü Birim Fiyat No : 727 - 107 'deki gibidir.      
  TS  83'e  uygun  kurşunsuz  PVC  izoleli  kablolar  ile       
  besleme hattı tesisi NYM (Ölçü:mt)      
         
727 - 128  2 x 10  mm2 13,00 5,80  
727 - 129 2 x 6    mm2 9,50 5,80  
727 - 130 2 x 4    mm2 7,50 4,60  
727 - 131 2 x 2,5 mm2 6,50 4,60  
727 - 132 2 x 1,5 mm2 5,00 3,50  
727 - 133 3 x 2,5 mm2 6,90 3,50  
727 - 134 3 x 1,5 mm2 5,75 3,50  
727 - 135 4 x 16  mm2 34,50 7,00  
727 - 136 4 x 10  mm2 23,00 7,00  
727 - 137 4 x 6   mm2 14,00 7,00  
727 - 138 4 x 4   mm2 10,50 4,60  
727 - 139 4 x 2,5 mm2 7,00 3,50  
727 - 140 4 x 1,5 mm2 5,80 3,50  
         
  1 KV YER ALTI KABLOLARI İLE KOLON ve BESLEME      
  HATTI TESİSİ NYY : (Ölçü:mt.) İhrazat %60      
  Bina  içinde  sıva  üstünde ,  konsollar  veya  kroşeler       
  üzerinde duvar ve tavana veya kanallar içinde bina dışında      
  kanallar   içinde  döşemek  üzere  yer  altı  kablosunun       
  işyerinde  temini  geçit  ve  güvenlik  boruları  , her  nevi       
  malzeme (kazı hariç).      
         
727 - 141 2 x 10 mm2 14,00 6,50  
727 - 142 2 x   6 mm2 10,70 6,50  
727 - 143 2 x   4 mm2 7,40 4,00  
727 - 144  2 x 2,5 mm2 6,20 4,00  
727 - 145 2 x 1,5 mm2 5,50 4,00  
727 - 146 3 x 2,5 mm2 7,00 4,00  
727 - 147 3 x 1,5 mm2 6,00 4,00  
727 - 148 3 x 240 + 120  mm2 350,00 68,00  
727 - 149 3 x 185 + 95    mm2 280,00 58,00  
727 - 150 3 x 150 + 70    mm2 227,00 58,00  
727 - 151 3 x 120 + 70    mm2 195,00 50,00  
727 - 152 3 x 95 + 50      mm2 163,00 50,00  
727 - 153 3 x 70 + 35      mm2 112,00 30,00  
727 - 154 3 x 50 + 25      mm2 88,00 30,00  
727 - 155 3 x 35 + 16      mm2 66,00 24,00  
727 - 156 3 x 25 + 16      mm2 56,00 24,00  
727 - 157 3 x  16/10 mm2 29,00 8,00  
727 - 158 4 x 16 mm2 31,00 8,00  
727 - 159 4 x 10 mm2 23,00 8,00  
727 - 160 4 x   6 mm2 17,00 8,00  
727 - 161 4 x   4 mm2 11,60 5,00  
727 - 162 4 x 2,5 mm2 9,50 5,00  
727 - 163 4 x 1,5 mm2 7,00 5,00  
         
Birim    Mal. + İşç. İşçilik   
Fiyat No YAPILACAK İŞİN CİNSİ Birim Fiyat Birim Fiyat  
    (TL) (TL)  
         
  YER ALTI KABLO KOFRESİ : (Ölçü:Ad.9İhrazat %60      
             Yer  altı  Kabloları  ve TS'ye  özel  sigortası  ile ,      
  mühürlenebilecek  tertibatı  kofre  temin  ve montajı, özel       
  yalıtkan maddesi yağlı bant, kroşe, her nevi malzeme ve      
  işçilik dahil komple yer altı kablo kofresi      
         
729 - 168 NH 3 x 100 AMP.e kadar 180,00 60,00  
729 - 169 NH 3 x 200 Amp.e kadar 200,00 75,00  
         
  YER ALTI KABLO BAŞLIĞI: (Ölçü:Ad.) İhrazat %60      
         
  Yer altı kabloları için kablo başlığı temin ve montajı, özel      
  yalıtkan maddesi yağlı bant, kroşe her nevi malzeme ve      
  işçilik dahil      
         
730 - 170 4 x 10            mm2 'ye kadar 90,00 40,00  
730 - 171 3 x 35 + 16    mm2 'ye kadar 100,00 50,00  
730 - 172 3 x 70 + 35    mm2 'ye kadar 120,00 60,00  
730 - 173 3 x 120 + 70   mm2 'ye kadar 200,00 100,00  
730 - 174 3 x 185 + 70   mm2 'ye kadar 250,00 150,00  
730 - 175 3 x 240 + 120 mm2 'ye kadar 350,00 180,00  
         
  Parçalı tip kablo başlıkları özel fiyata tabidir.      
         
  YERALTI KABLO EK MUFU: (Ölçü:Ad.) İhrazat %60      
         
          Yeraltı kabloları için kablo ek mufu temin ve montajı      
  özel yalıtkan maddesi yağlı bant, kroşe her nevi malzeme      
  ve işçilik dahil.      
         
731 - 001 4 x  6                 mm2 'ye kadar 100,00 50,00  
731 - 002 3 x 50 + 25         mm2 'ye kadar 180,00 60,00  
731 - 003 3 x 95 + 50         mm2 'ye kadar 240,00 120,00  
731 - 004 3 x150 + 70        mm2 'ye kadar 360,00 180,00  
731 - 005 3 x 240 + 120     mm2 'ye kadar 400,00 210,00  
         
  ETANŞ AYDINLATMA SORTİSİ      
         
            Linye ve sorti hatları kurşunsuz antrigon nevinden      
  malzeme ile etanş aydınlatma sortisi yapılması.      
  (Ölçü:Ad.)      
         
736 - 176 Normal Sorti 75,00 40,00  
736 - 177 Komilatör Sorti 100,00 50,00  
736 - 178 Vavien Sorti 124,00 60,00  
736 - 179 Pralel Sorti 50,00 25,00  
         
Birim    Mal. + İşç. İşçilik   
Fiyat No YAPILACAK İŞİN CİNSİ Birim Fiyat Birim Fiyat  
    (TL) (TL)  
         
742 - 190 Tip B1 Tavan Armatürü  22,00 10,00  
         
  25 - 30 cm çapında yassı veya yuvarlak opal cam gloplu      
  alüminyundan mamül kaideyi havi arnatür temini işyerine      
  nakil,100  W'a  kadar  ampulü ,  porselen duyu  her  nevi      
  malzeme ve işçilik dahil, yerine montajı ile birlikte.      
         
742 - 191 Tip C Porselen Kaideli Armatür 25,00 10,00  
         
  TS - 539'a  uygun  16 - 21,5 cm  çapında  lastik  contalı      
  vidalı  opla  cam  bloklu duvar  veya  tavan  armatürünün       
  temini,  işyerine  nakli, 100 W'a  kadar  ampulü, porselen      
  kaidesi ve duyu, her nevi malzeme ve işçilik dahil, yerine      
  montajı ile birlikte.      
         
742 - 195 Tip J1 Asma Tavan Armatürü 18,00 10,00  
         
  Uygun rozansı, yuvarlak kordonlu 200 W'a kadar ampulü      
  TS - 289'a  uygun  porselen  duylu  tavan  armatürünün      
  temini ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil.      
         
  Tip P1 Tipi veya Köşeli Bant Tipi Flüoresan Armatür      
         
  Dışı  istenilen  ende özel  fırın  boyalı, en  az  0,50 mm      
  kalınlığında   demir   saçtan  özel  profil ,  reflektörsüz      
  arnatürün  temini ,  işyerine  nakli ,  ampulü  yanmayan      
  malzemeden kilitli  tip duyu, balastları  ve  starteri , TSE      
  belgeli  bağlantı  kabloları  her  nevi  malzeme  ve  işçilik      
  dahil yerine montajı ile birlikte.      
         
742 - 199 P1 - 1 x 20 W ' lık Armatür 35,00 20,00  
742 - 200 P1 - 2 x 20 W ' lık Armatür (çift balaslı)  45,00 20,00  
742 - 201 P1 - 1 x 40 W ' lık Armatür 45,00 20,00  
742 - 202 P1 - 1 x 40 W ' lık Armatür (çift balaslı) 55,00 20,00  
         
  ALPEK KABLO : (Ölçü:Ad.)      
         
  Dış etkilere dayanaklı plastik izoleli iletken(askı teli dahil)      
         
747 - 243 1 x 10 + 16 mm2 Askı Telli (Askı teli dahil) 5,00 3,00  
747 - 244 1 x 16 + 25 mm2 Askı Telli (Askı teli dahil) 7,00 3,00  
747 - 245 1 x 25 + 35 mm2 Askı Telli (Askı teli dahil) 9,00 4,00  
747 - 246 1 x 35 + 50 mm2 Askı Telli (Askı teli dahil) 12,00 4,00  
747 - 247 3 x 10 + 16 mm2 Askı Telli (Askı teli dahil) 14,00 8,00  
747 - 248 3 x 16 + 25 mm2 Askı Telli (Askı teli dahil) 15,00 8,00  
747 - 249 3 x 25 + 35 mm2 Askı Telli (Askı teli dahil) 18,00 8,00  
747 - 250 3 x 35 + 50 mm2 Askı Telli (Askı teli dahil) 25,00 10,00  
747 - 251 3 x 50 + 60 mm2 Askı Telli (Askı teli dahil) 32,00 12,00  
747 - 252 3 x 70 + 95 mm2 Askı Telli (Askı teli dahil) 43,00 15,00  
         
Birim    Mal. + İşç. İşçilik   
Fiyat No YAPILACAK İŞİN CİNSİ Birim Fiyat Birim Fiyat  
    (TL) (TL)  
         
  MERDİVEN OTOMATİĞİ DÜĞMESİ SORTİSİ      
  (Ölçü:Ad.) İhrazat %60      
       Peşel , PVC  boru içerisinde en  az 1,5 mm2  plastik      
  izoleli   iletkenlere  sıva  altı  veya  sıva  üstü  merdiven      
  otomatiği  düğmesi  sortisi  yapılması ,  düğme  buat ,      
  klemens  her  nevi  malzeme  temini  iş  yerine nakil ve        
  işçilik dahil. Ölçü :  Düğme  adedi  sayılır ,  aydınlatma      
  üniteleri  734 - 174  ve   736 - 179 'dan,  armatür  742      
  serisinden ödenir.      
         
737 - 180 Merdiven Otomatiği Düğmesi Sortisi 52,00 25,00  
737 - 181 Merdiven Otomatiği ve Montajı (Ölçü:Ad.) 85,00 32,00  
  BOŞ BORU DÖŞENMESİ      
  Peşel PVC boru buat tespit takozu ( PATER ) her nevi      
  malzeme temini iş yerine nakli ve işçilik dahil( mt )      
         
739 - 182 Boş Boru Döşenmesi 14 - 18 mm. 1 mt. 3,50 2,00  
739 - 183  Boş Boru Döşenmesi 26 - 37 mm. 1 mt. 4,00 2,50  
739 - 184 Boş Boru Döşenmesi sorti 34,00 12,00  
* HALOJEN FREE 1 AMPER İLE YAPILAN İMALAT %30 FARKLI DEĞERLENDİRİLECEKTİR.  
         
  ETANŞ PRİZ SORTİSİ (GÜVENLİK HATLI): (Ölçü:Ad.)      
  Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan       
  tamamen etanş malzeme (buat,klemens,vb.)ile prizlerin      
  dış kapaklı ve güvenlik hatlı olarak tesis edilmesi, linye      
  ve  sorti  hatları en  az 2,5 mm2  kesitte  etanş  sortisi      
  yapılması  her nevi  malzeme  temini, işyerine  nakli  ve      
  işçilik dahil.      
         
740 - 185 Etanş Priz Sortisi ( Güvenlik Hattı )  86,00 46,00  
         
  ÜÇ FAZLI FİŞ PRİZ ve MONTAJI : ( Ölçü:Ad.)      
         
    Dökme demirden yapılmış üç fazlı kapaklı topraklama      
  kontaklı  priz  ve  fişin  temini,  yerine montajı,  her nevi      
  malzeme ve işçilik dahil.      
         
741 - 186 3 x 25 Amp.e kadar 60,00 30,00  
714 - 187 3 x 60 Amp.e kadar  80,00 40,00  
         
  ÜÇ FAZLI FİŞ PRİZ ve MONTAJI : (Ölçü:Ad.)      
  Bakalitten yapılmız üç fazlı kapaklı topraklama priz ve      
  fişin temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik      
  dahil.      
741 - 188 3 x 25 Amp.e kadar 45,00 30,00  
741 - 189 3 x 60 Amp.e kadar 70,00 40,00  
  Ölçü : Prizler sayılır.Başlama Birim Fiyat No:727'lerden      
  ayrıca ödenir.      
         
Birim    Mal. + İşç. İşçilik   
Fiyat No YAPILACAK İŞİN CİNSİ Birim Fiyat  Birim Fiyat   
    (TL) ( TL)  
         
  ZAYIF AKIM TESİSATI :      
         
801 - 300 Işıklı Çağırma Sortisi (Ölçü:Ad.)İhrazat%60 44,00 24,00  
801 - 301 Işıklı Söndürme Düğ.Ve Tesisatı (Ölçü:Ad.)İhrazat%60 52,00 24,00  
801 - 302 Numaratörlü Çağırma Sortisi (Ölçü:Ad.)İhrazat%60 60,00 24,00  
801 - 303 Kapı Zili Sortisi (Ölçü:Ad.)İhrazat%60 40,00 20,00  
801 - 304 Çift Butonlu Kapı Zili ve Tesisatı (Ölçü:Ad.)İhrazat%60 40,00 24,00  
801 - 305 Zil ve Montajı (Ölçü:Ad.)İhrazat%60 30,00 12,00  
801 - 306 Numaratör ve Montajı (Ölçü:Ad.)İhrazat%60 40,00 18,00  
801 - 307 Kapı Otomatiği Sortisi (Ölçü:Ad.)İhrazat%60 55,00 50,00  
801 - 308 Kapı Otomatiği ve Montajı (Ölçü:Ad.)İhrazat%60 100,00 40,00  
         
  TELEFON TESİSATI      
         
815 - 309 Telefon Tesisatı Sortisi (Ölçü:Ad.)  İhrazat %60 (CAT 5) 60,00 30,00  
815 - 310 Paralel Telefon Tesisatı (Ölçü:Ad.) İhrazat %60 40,00 18,00  
         
  ANA HAT TESİSATI : İhrazat %60      
         
818 - 310 1     Çifte Kadar (Toprak Hattı ile Birlikte) 6,00 2,50  
818 - 311 2     Çifte Kadar (Toprak Hattı ile Birlikte) 6,00 2,50  
818 - 312 4     Çifte Kadar (Toprak Hattı ile Birlikte) 7,00 2,50  
818 - 313 6     Çifte Kadar (Toprak Hattı ile Birlikte) 7,00 2,50  
818 - 314 10    Çifte Kadar (Toprak Hattı ile Birlikte) 7,50 3,00  
818 - 315 16    Çifte Kadar (Toprak Hattı ile Birlikte) 8,50 3,50  
818 - 316 20    Çifte Kadar (Toprak Hattı ile Birlikte) 11,00 5,00  
818 - 317 30    Çifte Kadar (Toprak Hattı ile Birlikte) 13,00 6,00  
818 - 318 50    Çifte Kadar (Toprak Hattı ile Birlikte) 25,00 12,00  
818 - 319 100  Çifte Kadar (Toprak Hattı ile Birlikte) 50,00 18,00  
         
  TELEFON DAĞITIM KUTULARI: (Ölçü:Ad.)İhrazat %60      
         
819 - 320 10   Çifte Kdar (Toprak Hattı ile Birlikte) KRONE KLEM. 100,00 65,00  
819 - 321 30   Çifte Kdar (Toprak Hattı ile Birlikte) 155,00 80,00  
819 - 322 50   Çifte Kdar (Toprak Hattı ile Birlikte) 200,00 95,00  
819 - 323 100 Çifte Kdar (Toprak Hattı ile Birlikte) 350,00 165,00  
819 - 324 150 Çifte Kdar (Toprak Hattı ile Birlikte) 460,00 185,00  
819 - 325 200 Çifte Kdar (Toprak Hattı ile Birlikte) 600,00 340,00  
         
         
         
         
828 - 327 Paydos Çanı ve Montajı 90,00 40,00  
         
         
Birim    Mal. + İşç. İşçilik  
Fiyat No YAPILACAK İŞİN CİNSİ Birim Fiyat Birim Fiyat  
    (TL) (TL)  
         
  YANGIN İHBAR TESİSATI : (Ölçü:Ad.) İhrazat%60      
         
  Yangın İhbar Tesisatı beslem Hattı 818 !den ödenir      
         
830 - 328 Yangın İhbar Düğmesi ve Montajı 45,00 20,00  
830 - 382 Yangın İhbar Besleme Hattı / ( Belendajlı ) 20,00 10,00  
830 - 329 Alarm Tesisatı Sortisi 55,00 24,00  
830 - 330 Etanj Alarm Tesisatı Sortisi 70,00 35,00  
830 - 331 Normal Tip Alarm Klaksonu ( Yangın sireni ve montajı ) 90,00 45,00  
         
  HOPARLÖR TESİSATI : (Ölçü:Ad.) İhrazat%60      
         
838 - 332 Hoparlör Tesisatı Besleme Hattı (Ölçü:mt) 7,00 3,00  
838 - 333 Hat Transformatörü ve Montajı 40,00 20,00  
838 - 334 20 W. Hoparlör 100,00 30,00  
838 - 336 Potansiyemetre ve Tesisatı ÖZEL FİYAT ÖZEL FİYAT  
838 - 337 Ayaklı Mikrafon ÖZEL FİYAT ÖZEL FİYAT  
838 - 338 El Mikrafonu ÖZEL FİYAT ÖZEL FİYAT  
838 - 339 Mikrafon Hattı Tesisatı (Blandaşlı kablo ile ) (Ölçü:Ad.) ÖZEL FİYAT ÖZEL FİYAT  
         
         
  DATA TESİSATI      
         
880 - 01 Utp Data Prizi (Rj 45 Cat5) 50,00 24,00  
880 - 02 Ftp Data Prizi (Rj 45 Cat5) 65,00 35,00  
880 - 11 Utp  Cat5 e Kablo 6,00 3,00  
880 - 12 Ftp  Cat5 e Kablo 7,00 3,50  
880 - 13 Utp  Cat6 e Kablo 9,00 5,50  
         
         
  TELEVİZYON TESİSATI : (Ölçü:Ad.)İhrazat%60      
         
845 - 001 Televizyon Sortisi ( Boş ) 50,00 30,00  
845 - 344 Televizyon Sortisi ( Kablolu ) 70,00 35,00  
845 - 345 Televizyon Anteni ve Montajı 300,00 125,00  
845 - 343 Televizyon Kollektif Anten Santral  ve Montajı 650,00 250,00  
         
  DUAFON TESİSATI : (Ölçü:Ad.) İhrazat%60      
         
845 - 347 5 Abone Duafon Tesisi Merkez Dahil 750,00 350,00  
845 - 348 İlave Duafon Abonesi 65,00 35,00  
845 - 349 Duafon Tesisatı Besleme Hattı 7,00 4,00  
         
  TOPRAKLAMA TESİSATI: (Ölçü:Ad.) İhrazat%60      
         
983 - 350 Topraklama Çubuk (CU) 270,00 140,00  
983 - 351 Topraklama  Galveniz Şerit (Temel top.)  9,00 3,50  
         
          MOTOR SARIM BOBİNAJ FİYATLARI      
XW HP 2800 d/d 1400 d/d 900 d/d
    (TL) (TL) (TL)
0,18 14 50,00 55,00 65,00
0,25 13 55,00 60,00 70,00
0,35 12 60,00 65,00 75,00
0,55 34 65,00 70,00 85,00
0,75 1 70,00 75,00 95,00
1,1 1,5 80,00 85,00 110,00
1,5 2 100,00 95,00 135,00
2,2 3 110,00 125,00 180,00
3 4 125,00 135,00 205,00
4 5,5 170,00 170,00 245,00
5,5 7,5 180,00 190,00 275,00
7,5 10 200,00 140,00 370,00
11 15 300,00 350,00 420,00
15 20 350,00 370,00 560,00
18,5 25 400,00 470,00 615,00
22 30 550,00 615,00 675,00
         
         
         
     MONOFAZE MOTOR BOBİNAJ BİRİM FİYATI      
  KW 300 d/d 1400 d/d  
    (TL) (TL)  
  0,37 54,00 58,00  
  0,55 60,00 70,00  
  0,75 78,00 79,00  
  1 79,00 85,00  
  1,1 90,00 100,00  
         
         
         
CİNSİ BİRİM FİYATI AÇIKLAMA
  (ADEDİ) (TL)    
ABONE     2014 YILI SEDAŞ DAĞITIM BAĞLANTI ÜCRETİ MESKEN VE İŞYERLERİ 10 KW YA KADAR 80.00 TL ŞANTİYELERDE 110TL OLARAK TAHSİL EDİLECEK YAPI DENETİMİ OLMAYAN YERLERDE m2 Sİ 0,80 KURUŞ OLARAK YAPI DENETİM ÜCERETİ ALINACAKTIR
DOSYASI 1 100
işbaşlama     
GRUP    
proje ve 1 200
işbaşlama     
ABONE    
DOSYASI 1 300
Trifaze    
ŞANTİYE    
TALEBİ 1 350
     
ARIZA         
SERVİS   50 Yakın Çevre Malzeme Hariç  
ÜCRETİ        

 

 

 

- BİRİM FİYAT LİSTESİ
- İşyeri Açmak İçin Gereken Belgeler

Tüm hakları saklıdır. Adapazarı Elektrikçiler Odası © 2016. Tasarım & Kodlama : Onur KAYA